ETERNAL LIFE

BẠN BIẾT CHẮC?

Xin bạn dành vài phút để đọc bài này, chắc chắn bạn sẽ thấy đây là điều quan trọng nhất mình cần biết.
Bạn có biết rằng Kinh Thánh nói về phương cách để bạn có thể biết chắc mình có sự sống đời đời?

“Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời…”  (I Giăng 5:13).

Kinh Thánh dạy rằng


1. SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

2. CON NGƯỜI

3. THƯỢNG ĐẾ

4. CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

5. ĐỨC TIN

CHÀO MỪNG BẠN GIA NHẬP GIA ĐÌNH THƯỢNG ĐẾ!

BƯỚC KẾ TIẾP LÀ GÌ?

DO YOU KNOW?

Do you know for sure that you are going to be with God in Heaven?
If God were to ask you, “Why should I let you into My Heaven?” what would you say?
You don’t know?
Then we have the best news you could ever hear!

The few minutes it will take you to read these steps to life may be the most important time you will ever spend. Did you know that the Bible tells how you can know for sure that you have eternal life and will go to be with God in Heaven?


“These things I have written unto you . . . that you may know that you have eternal life . . .” (1 John 5:13)


The Bible says there are six things you need to know about eternal life:

1. GRACE

2. MAN

3. GOD

4. CHRIST

5. FAITH

6. COMMITMENT

WELCOME TO GOD’S FAMILY!

SPIRITUAL GROWTH