welcome2

Chào mừng quý vị đến thăm trang Hội Thánh Ân Điển Anaheim.  Quý vị muốn tìm một Hội Thánh thờ phượng Chúa theo lời Thánh Kinh?  Quý vị muốn góp phần để cùng hầu việc và mở mang Vương quốc của Đức Chúa Trời?
Kính mời quý vị hãy đến với Hội Thánh Ân Điển Anaheim.

Welcome to Grace Vietnamese Evangelical Church Of Anaheim.  Our mission is to know Jesus Christ; exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King; and complete His Great Commission.

Sinh Hoạt Trong Tuần - Weekly Gathering


Tối thứ Tư - Wednesday's Night:
Học Kinh Thánh và Cầu nguyện (Prayer meeting): 8:00 pm - 9:00 pm

Tối thứ Sáu - Friday's Night:
Sinh hoạt thanh thiếu niên (Youth meeting): 7:30 pm - 9:00 pm

Thứ Bảy - Sarturday
Chứng đạo (Evangelism): 10:00 am - 12:00 pm
Sinh hoạt cao niên - thứ Bảy đầu tháng (Senior meeting): 10:00 am - 12:00 pm

Chúa Nhật - Sunday
Trường Chúa Nhật (Sunday School): 1:00 pm - 1:50 pm
Lớp Giáo Lý Báp-tem (Baptism) & Lớp Huấn Luyện Phục Vụ (Christian Worker Training): 1:00 pm - 1:50 pm
Thờ phượng (Worship): 2:00 pm - 3:30 pm
Thông công (Fellowship): 3:45 pm - 4:30 pm
Ca đoàn (Choir Practice): 5:00 pm - 6:00 pm
Các em thiếu nhi sinh hoạt trong giờ thờ phượng (Children Ministries)
Các nhóm nhỏ họp sau giờ thông công (Small Groups)

MỤC SƯ & BAN CHẤP HÀNH/CHẤP SỰ
PASTORS & BOARD MEMBERS


Quản Nhiệm - Senior Pastor: Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
Cộng Tác - Associate Pastor: Mục Sư Nguyễn Minh Hải
Phụ Tá: Assistant Pastor: Mục Sư Dương Phú Thành

Thư Ký - Secretary: Võ Văn Chinh
Thủ Quỹ - Treasurer: Nguyễn Duy Tâm
Nghị Viên - Member-at-large: Nguyễn Văn Thanh
Nghị Viên - Member-at-large: Ngô Văn Bé
Nghị Viên - Member-at-large: Nguyễn Giao Long
Nghị Viên - Member-at-large: Trần Anh Trung
Chấp Sự - Deacon: Phùng Thoại Loan
Chấp Sự - Deacon: Trần Xuân Hiển